Matlamat, Objektif & Piagam Pelanggan

Matlamat

Memperkembangkan potensi individu
secara seimbang dan bersepadu meliputi
aspek-aspek intelek, rohani emosi dan jasmani bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan berakhlak mulia


Objektif

Melahirkan pelajar-pelajar beriman, berakhlak mulia, berilmu,berketerampilan dan sejahtera yang mempunyai sifat-sifat taat setia kepada ketua, guru-guru, ibu/bapa, Agama, Bangsa dan Negara.

Mencapai kecemerlangan dalam kurikulum dan kokurikulum.

Membentuk generasi pelajar yang mengetahui, menghayati dan mengamalkan prinsip-prinsip Rukunegara dalam kehidupan seharian.

Menyediakan pelajar-pelajar yang menguasai kecekapan berbahasa dan berkomunikasi dengan berkesan dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.

Mendidik pelajar yang memiliki dan menghayati nilai-nilai murni,

peka dan menghargai alam serta
estetika.


Piagam Pelanggan

Kami warga SMK Tun Hussein Onn Dengan PenuhTekad dan Iltizam, Berikrar Dan Berjanji Akan menumpukan Seluruh Tenaga Dan Usaha Kami Untuk:

  • Mengutamakan pembelajaran, kebajikan dan keselamatan pelajar berbanding hal-hal lain.
  • Bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira factor-faktor jantina,jasmani, mental, emosi, politik, ekonomi, social, keturunan dan agama.
  • Sentiasa memperbaiki kecekapan ikhtisas supaya pengajaran kami mencapai mutu yang tinggi setinggi-tingginya.
  • Mewujudkan hubungan mesra, persefahaman dan kerjasama yang erat antara guru, ibubapa, masyarakat, PPD dan JPN.
  • Meninggikan martabat dan taraf kami dalam masyarakat.

1 Response to Matlamat, Objektif & Piagam Pelanggan

  1. DAARSHENI A/P MUTHU KUMAR says:

    THANK FOR GIVING US SOME KNOWLEDGE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>